Thursday, October 28, 2021

CBAP 22nd Annual Convention and Biblical Forum

The Catholic Biblical Association of the Philippines (CBAP ) will hold its annual convention (virtual) on November 12-13, 2021 (Fri-Sat)

Registration

Members and observers must register to have the link for the Zoom.

It's also open to all interested individuals.

To register: Call or send a text message to 09334305017 (Bing) or send an email message to cbap1999@gmail.com

Annual Membership and Registration Fees (for full members): P2000

Annual Membership and Registration Fees (for associates): P1500

Registration Fee for Observers and Interested Individuals: P300

Payment Channels

GCash Number: 09178327145 (Rizalina C)

Bank:  Metrobank
Account Name: Catholic Biblical Association of the Philippines
Account Number: 093-3-09351607-0

Contact Number

09334305017 (Bing)

Sunday, September 26, 2021

CBAP Statement on the Sin of Historical Denialism

Statement from members and friends of the Catholic Biblical Association of the Philippines (CBAP), Bible and Social Engagement (BASE) Interest GroupFor a PDF version, please click on CBAP STATEMENT (PDF)

-----

THE SIN OF HISTORICAL DENIALISM

KUNG WALANG PAG-AMIN SA KASALANAN, WALANG PAGPAPATAWAD.

Ito ang itinuturo ng Biblia. Makikita natin ito sa mga panalangin ng pagsisisi kung saan ang binibigyang-diin ay ang pag-amin sa kasalanan: 

·         “Inaamin ko pong nagkasala kami sa inyo, ako at ang aking mga ninuno” (Nehemiah 1:6).[1] 

·         “Nagkasala po kami at nagpakasama” (Daniel 9:5). 

·         At si David di lamang umamin kundi laging alaala ang salang ginawa: “Mga pagkakasala ko'y kinikilala, di ko malilimutan, laging alaala” (Awit 51:3). 

Maliwanag na itinuturo ng Biblia ang kahalagahan ng pag-amin sa kasalanan o confession of sins. Gaya ng sinasabi 1 Juan 1:9 (PV): “kung kino-confess natin sa Diyos ang mga kasalanan natin, papatawarin nya ang ating mga kasalanan …” 

KASAMA SA PAG-AMIN ANG PAGBABALIK NG NINAKAW, PANANAGUTAN, AT PAGSISISI:

IBALIK ANG NINAKAW! Ang taong nagnakaw, dapat ibalik ang ninakaw. Ganito ang utos ng Diyos para sa taong nagnakaw: “Sinumang magtaksil kay Yahweh at makagawa ng masama sa kanyang kapwa ay dapat umamin sa kasalanang kanyang nagawa, pagbabayaran niya ito nang buo maliban pa sa dagdag na ikalimang bahagi nito …” (Mga Bilang 5:6-7). Si Zachaeus nang magsisi, ay nagsabi nang ganito: “Panginoon, ipamimigay ko po sa mahihirap ang kalahati ng aking kayamanan. At kung ako’y may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya nang maka-apat na beses” (Lucas 19:8).

MANAGOT! Maliwanag na napatunayan na sa mga korte na nagnakaw, lumabag sa karapatang-pantao, at nagkasala si Ferdinand Marcos at ang kanyang asawang si Imelda. Iba't iba ang pagtingin ng tao sa mga pangyayari, ngunit ang karanasan ng mga naapi, nagdusa, nayurakan ang karapatang pantao ay HINDI pwedeng takpan ng kabulaanan. Dapat aminin, dapat kilalanin ang nagawang kasalanan. Dapat ibalik ang ninakaw sa bayan.

MAGSISI! Sa kabila ng mga napatunayang pagnanakaw at paglabag sa karapatang-pantao, wala pa ring pag-amin ang mga Marcoses. Sa halip, pilit pang binabago ang kasaysayan. Paano nga naman aaminin ang mga pandarayang ginawa kung tingin nila'y wala silang nagawang mali? Paano bubuksan ang mga matang nabulag or nagbubulag-bulagan? Paano makikinig ang taingang nagbibingi-bingihan? 

Bilang mga tagapagturo at iskolar ng Biblia, mariin naming tinututulan ang historical denialism. Binabalewala nito ang pagnanakaw. Tinatakpan ang pagyurak sa mga karapatan. Minsan nang nagkasala sa ating bayan ang mga Marcoses. Huwag na nating hayaang doblehen pa ang kanilang pandaraya!

MAGWASTO. MAGING TAPAT. IPAGLABAN ANG DAPAT. Lahat tayo ay may pananagutan sa kasaysayan ng pagkaalipin sa ilalim ng diktador. Ang pagwawasto ay pananagutan at responsibilidad nating lahat. Bahagi ng pananagutan natin ngayon ay ang tapat na pagpalaganap ng katotohanan. Sinuman na sumusuporta sa mga kasinungalingan ay kasama rin sa pandaraya. Sila din ay nagkakasala. Sinasabi ng Salita ng Diyos: “Kung alam na ng isang tao ang tama na dapat nyang gawin, pero hindi nya ginagawa yun, nagkakasala sya” (Santiago 4:17, Pinoy Version). Huwag na tayong magkasala! Gawin na ang dapat at ang tama!

 #Never forget. #Never again.


adoremus, restituto, ruta
Chairman, Hesed Adonai Foundation, Inc.
CPA
 
Alejandrino, Miriam Recreo, OSB
Board of Trustee, CBAP
Davao City

Arevalo, Rhoneil Mendoza
Translation Consultant, Philippine Bible Society

Baisas, Bienvenido Quesada, OFM
Friar, Order of Friars Minor (OFM)

CAMAYA, JOEL NAVARRO, SDB
Rector, Don Bosco College, Canlubang

Carreon, Anthony, Quilala
Parish Administrator, Claretian Missionaries

Co, Maria Anicia Bation, RVM
Board of Trustee, CBAP
Spokesperson, RVM

DAVID, PABLO VIRGLIO 
Bishop of the Diocese of Caloocan

Dianzon, Bernardita Dolores, FSP
Corporate Secretary, CBAP
Daughters of Saint Paul

Fadul, Francis Eugene Adefuin
Parish Priest, San Isidro Labrador Parish
Diocese of San Pablo (Laguna)

Flores, Randolf, SVD
Parish Priest, Rector
Sacred Heart Parish-Shrine
Divine Word School of Theology, Tagaytay City

GACAYAN, FR. ULRICH RCJ
Member, CBAP

GOBRIN, ALEJANDRO OCHIA,  Claretian
Local Superior, Claretian Theologate

Guanzon, Fr Zenon Ares
Seminary Formator and Professor

Ibita, ma. marilou
Board of Trustee, CBAP

Ibita, Maricel
Board of Trustee, CBAP

MALABUYOC, DEN MARK OSJ SSL

Malit, Jesus Mendoza
Associate Priest, Sta Cruz Parish, Manila

Manaloto, Christian B.

MARQUEZ, CLARENCE CUEVAS OP
President, CBAP
Rector, Colegio de San Juan de Letran 

Monera, Arnold Tamse
Member, CBAP

Pabillo, Broderick Suncuaco, SDB
Bishop, Apostolic Vicariate of Taytay

 PINE, CRISTINO ROBLES, OFM
Board of Trustee, CBAP

 Rey, Marites Ricafranca
Member, CBAP
 
Roxas, Maria Corazon Ruby
Observer, CBAP
 
Sabanal, Annelle G.
Research Center Director
Asian Theological Seminary

Sorita, Carmelo B.
Graduate Theological Union
USA

XUAN, TRAN VU, SVD
Associate, CBAP
Rome

 VARGAS, NICETA, MOLINA, OSA
Superior General
Augustinian Sisters of Our Lady of Consolation, Inc.

Villanueva, Federico Garcia
Faculty of Biblical Theology
Loyola School of Theology

------------------- 

 ENGLISH TRANSLATION


THE SIN OF HISTORICAL REVISIONISM/DENIALISM

NO ADMISSION OF SIN, NO FORGIVENESS.

That is what the Bible teaches. Confession of sins is emphasized in prayers of repentance:

·         “May your ears be attentive, and your eyes open, to hear the prayer that I, your servant, now offer in your presence day and night for your servants the Israelites, confessing the sins we have committed against you, I and my ancestral house included” (Neh 1:6).[2]

·         “We have sinned, been wicked and done evil; we have rebelled and turned from your commandments and your laws”(Daniel 9:5)

·         David did not only confess his sin but he always remembered the wrong he had done: “For I know my transgressions; my sin is always before me” (Psalm 51:5)

 

It is clear what the Bible teaches: the value and importance of confession of sins. As the First Letter of John says, “If we acknowledge our sins, he is faithful and just and will forgive our sins and cleanse us from every wrongdoing” (1 John 1:9).


ADMISSION AND CONFESSION OF SIN ENTAIL RESTITUTION (RESTORING WHAT ONE HAS STOLEN), ACCOUNTABILITY, AND REPENTANCE.

RESTORE WHAT WAS STOLEN! This is what God commands for the person who stole anything: “ … If a man or a woman commits any offense against another person, thus breaking faith with the LORD, and thereby becomes guilty, that person shall confess the wrong that has been done, make restitution in full, and in addition give one-fifth of its value to the one that has been wronged” (Num 5:6-7). Zacchaeus expressed his repentance by saying this, “Behold, half of my possessions, Lord, I shall give to the poor, and if I have extorted anything from anyone I shall repay it four times over” (Luke 19:8).

TAKE RESPONSIBILITY/BE ACCOUNTABLE. It was proven in courts that Ferdinand Marcos and his wife Imelda have stolen from the people and violated their human rights. Though people have different ways of looking at the events that happened, the experiences of those whose rights were trampled, who were oppressed and suffered injustices CANNOT BE DENIED. NO LIES can cover their pains and sufferings. Those who caused these sufferings ought to confess, admit the sins they did, restore what they stole from the people.

REPENT! The Marcoses have not owned their sins despite the evidence of stealing and violation of human rights. Instead, they are making efforts to change history. How could they admit their deceit, deception, and wrongdoing when in their own eyes they did nothing wrong? How can they see when they are blind or pretend to be blind? How can they hear when they are deaf or pretend not to hear?

As teachers and Bible scholars, we strongly oppose historical denialism that dismisses their theft of the country’s coffers and counts for nothing their trampling of human rights. The Marcoses sinned against our country once, let us not allow them to deceive and cheat us again.

RECTIFY. BE TRUE. FIGHT FOR THE RIGHT. All of us are accountable for the history of oppression under the Marcos dictatorship. To rectify is the responsibility of all of us. Our responsibility calls us to be faithful in proclaiming the TRUTH! Those who support their lies are partners to their deception. They too have sinned. The word of God says,  “Anyone, then, who knows the right thing to do and fails to do it, commits sin (James 4:17 NRSV). Let us no longer commit sin! Let us do what is right and just!

#Never forget. #Never again.[1] Kung hindi babanggitin, lahat ng salin na gagamitin ay mula sa Magandang Balita Biblia ng Philippine Bible Society.

[2] Unless otherwise indicated, all translations are from the New American Bible Revised Edition (NABRE).


Saturday, September 25, 2021

CBAP Signature Campaign vs the Sin of Historical Denialism

Message from Fr. Clarence Marquez, OP, CBAP President:

"Kalakip po ang kinathang pahayag ng CBAP Bible and Social Engagement (BASE) Interest Group. Inaanyayahan ang mga kasapi ng CBAP na malayang lumagda sa pahayag na ito bago ilabas sa madla. Gumawa po ako ng Google Form para dito. Pakipadala na lang sa mga katoto."

Sign here (GOOGLE FORM). 

For the Statement, please click here  THE SIN OF HISTORICAL DENIALISM


Monday, July 12, 2021

CBAP General Membership Assembly (2021)


ATTENTION!

 CBAP full and associate members our CBAP GENERAL ASSEMBLY is on this coming Saturday already, 17 July 2021 via Zoom. Please be around!

Note: For Full and Associate members only. This is NOT yet the annual convention wherein the invitation is open.

ID: 872 2655 9945

Passcode: CBAP2021

Contact: Fr. Clarence Marquez, OP; CP: 09177015893

Monday, July 5, 2021

CBAP 2021 CALL FOR PAPERS
In celebration of the 500 years of Christianity in the Philippines, The CATHOLIC BIBLICAL ASSOCIATION OF THE PHILIPPINES (CBAP) cordially issues this CALL FOR PAPERS to “fellow ministers and servants of the Word,” members, associates, and scholars on the theme,
 

“TREASURES NEW AND OLD”: THE TRANSMISSION OF THE BIBLE IN THE PHILIPPINES – HISTORY, THEOLOGY, RECEPTION AND USE IN EVANGELIZATION


as a contribution to our annual CBAP Convention-Joint Bible Forum in cooperation with The EPISCOPAL COMMISSION ON THE BIBLICAL APOSTOLATE of The CATHOLIC BISHOPS’ CONFERENCE OF THE PHILIPPINES (ECBA-CBCP).

Prospective contributors may electronically submit their 

ABSTRACTS, NOT LATER THAN 31 JULY 2021 by clicking the link below

ABSTRACTS SUBMISSIONMonday, January 18, 2021

CBAP 2020 Certificate of Completion


CBAP 2020 Certificate of Completion

If you attended the CBAP 21st Convention last month (December 4-5, 2020) and wish to have an e-certificate, please do the following:

1. click here to download a fillable certificate.

2. Fill out your full name in the rectangular fillable box

3. save as pdf, use your family name as the document name.

4. send to this email: cbap1999@gmail.com

5. the e-certificate will be returned to you with a control number.

Thursday, December 24, 2020

Statement on the Killings

 CBAP Statement on the KillingsIn the holy spirit of discernment, we, teachers, students, and servants of the Word of God, belonging to the Catholic Biblical Association of the Philippines (CBAP), are prompted by our Christian faith to dare come forward to issue this statement and to ask “How can we celebrate  Christmas,  the  birth  of  our  Lord  Jesus,  in  the  midst  of  death  and  the  utter disregard for human life?”

If we love  Jesus,  we will obey  God’s commands.  This includes,  “YOU  SHALL  NOT MURDER” (Exodus 20:13). This command is not just for Old Testament believers and the Jewish people, but for Christians as well, for Jesus himself said: “Do not think that I have come to abolish the law or the prophets; I have come not to abolish but to fulfill.” (Matthew 5:17). Jesus said, “If you love me, you will keep my commandments.” (John 14:15).

Unfortunately, many would claim to have a relationship with Jesus, but do not obey his commands.  Jesus made it clear:  “You are my friends if you do what  I  command you” (John 15:14). “Whoever has my commands and keeps them is the one who loves me” (John 14:21).  “This is my commandment, that you love one another as I have loved you. No one has greater love than this, to lay down one’s life for one’s friends” (Jn 15:12-13).

Loving Jesus means giving importance to the things and people that are important to Him. We know that something and someone is important to us when we get frustrated or angry when it is violated. Christians, those who professed to love Jesus, ought to be the first ones to cry out, “STOP THE KILLINGS!” for this is against the will of their Master. If we are not angry with the killings, if we are not even disturbed with the recent, brutal murders of lawyers, doctors, human rights advocates, and the poor people including the senseless death of the Gregorio mother-and-son of Paniqui, Tarlac, in the hands of a police officer, then we do not really love Jesus in words and deeds. We worship God with our lips, but our hearts are far from Him. We are hypocrites!

Indeed, we are being hypocrites when we celebrate Christmas, the birth of our Lord Jesus Christ while ignoring and not valuing His commands. Those who do not condemn the killings are like those who wanted to kill Jesus as a baby and as an adult.

Christmas is about the birth of Jesus who gave his life so that others may live. Killing is against the will of our Lord Jesus who promised life, not death: “The thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life, and have it abundantly” (John 10:10). 

So, we express our individual and collective indignation against this culture of violence and impunity which has fractured our national psyche and damaged our moral sense of right and wrong; we denounce this sin; we demand justice for the victims of these killings; we plead for respect for life, respect for human dignity and rights, respect for each and everyone; we commit ourselves to the active and authentic restoration of God’s reign in our world.

Let this be our fervent prayer this  Christmas,  and the gift we offer to the world:  Peace on earth, glad tidings to men and women upon whom God’s favor rests.

Signed:
1. Clarence C. Marquez, OP, SThD
2. Federico G. Villanueva, PhD
3. Marilou Ibita, PhD, SThD
4. Bernardita Dianzon, FSP
5. Alejandro Gobrin, CMF
6. Miriam Alejandrino, OSB
7. Edgar Ebojo, PhD, Pastor, Bethel Pentecostal Church
8. Randolf Flores, SVD, PhD
9. Bp. Broderick Pabillo, DD
10. Abigail R. Teh, PhD
11. Helen Graham, MM, PhD
12. Bienvenido Q. Baisas, OFM
13. Cielito Almazan, OFM
14. Cristino Robles Pine, OFM
15. Edilberto B. Cepe, CSsR, SSL
16. Vu Tran Xuan, SVD
17. Francis Eugene A. Fadul, SThL, MLS
18. Mirasol C. Navidad, RSCJ, PhD
19. Nimfa Ebora, PDDM
20. Restituto R. Adoremus
21. Fr. Jesus B. Layug, Jr.
22. Michael B. Lapid
23.    Marites Rey
24.    Rhoneil Arevalo, PhD
25.    Den Mark Malabuyoc, OSJ, SSL
26.    Joel N. Camaya, SDB, SSL
27.   Dr. Archie Ligo, PhD
28.   Anicia Co, RVM, SThD
29.  Dr. Maricel Ibita, PhD  

Rappler wrote a piece of news on the statement, please click here to read.