Saturday, September 25, 2021

CBAP Signature Campaign vs the Sin of Historical Denialism

Message from Fr. Clarence Marquez, OP, CBAP President:

"Kalakip po ang kinathang pahayag ng CBAP Bible and Social Engagement (BASE) Interest Group. Inaanyayahan ang mga kasapi ng CBAP na malayang lumagda sa pahayag na ito bago ilabas sa madla. Gumawa po ako ng Google Form para dito. Pakipadala na lang sa mga katoto."

Sign here (GOOGLE FORM). 

For the Statement, please click here  THE SIN OF HISTORICAL DENIALISM